Παίκτες

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑ
1. ΝΙΚΟΣ ΚΑΣΙΩΤΗΣ

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ

2. Γιώργος Τσακιρης

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ

3. Geraldo Gjeta

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ

4. Ιωσήφ Ζααλούκ

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ

Εμφάνιση  

 έως 

 από σύνολο 

4

 παικτών