Παίκτες

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑ
1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Προεθνική Φθιώτιδος

2. ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΤΣΙΑΔΗΜΑΣ

Προεθνική Φθιώτιδος

3. ΗΛΙΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ

Προεθνική Φθιώτιδος

4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΓΚΑΚΙΩΤΗΣ

Προεθνική Φθιώτιδος

5. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΠΠΑΣ

Προεθνική Φθιώτιδος

6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΟΔΗΜΟΣ

Προεθνική Φθιώτιδος

7. ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ

Προεθνική Φθιώτιδος

8. ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΣΕΧΟΥ

Προεθνική Φθιώτιδος

9. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Προεθνική Φθιώτιδος

10. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΩΜΟΣ

Προεθνική Φθιώτιδος

Εμφάνιση  

 έως 

 από σύνολο 

22

 παικτών